Metin: “Yaban” romanından bir kesinti

Ankara’da Hâkimiyeti Milliye gazetesi “İtilâf kuvvetlerinin İstanbul’daki rezaletleri” diye bir olaylar sütunu açtı. Aynı zamanda, “Galipler, aklınızı başınıza alın” başlıklı bir makale yayınladı. Havada “Milletin hâkimiyeti” sözü dolaşıyor. […] Türkiye’nin karanlık gökyüzünde Mustafa Kemal adı bir şafak yıldızı gibi parlıyor. […] Dünya tekrar Türk ordusundan bahsetmeye başlıyor. Mehmet Ali’den mektup geldi; onun alayı Kütahya’da. Arasıra…