Metin: “Yaban” romanından bir kesinti

Ankara’da Hâkimiyeti Milliye gazetesi “İtilâf kuvvetlerinin İstanbul’daki rezaletleri” diye bir olaylar sütunu açtı. Aynı zamanda, “Galipler, aklınızı başınıza alın” başlıklı bir makale yayınladı. Havada “Milletin hâkimiyeti” sözü dolaşıyor. […] Türkiye’nin karanlık gökyüzünde Mustafa Kemal adı bir şafak yıldızı gibi parlıyor. […] Dünya tekrar Türk ordusundan bahsetmeye başlıyor. Mehmet Ali’den mektup geldi; onun alayı Kütahya’da. Arasıra bizim taraflardan bir birlik veya bir subay geçiyor. Bunlardan bazılarını bizim köyde konuk ediyorum.
Bunlar, artık Dünya Savaşı subayları değildir. Bazılarını tanıyorum, ama onlarda eski ruhtan, eski kafadan bir belirti bulmuyorum. Bunlar, bir ordunun alelâde subayları değil; yeni bir mezhebin öncüleri gibidir. Dünya savaşında her biri bir şeyden şikâyetçiydi. Hepsi devletin siyasetini eleştiriyordu. […] Şimdi ise tartışma bile kabul etmiyorlar. “Mutlaka yeneceğiz” diyorlar.

Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Yaban

Yakup Kadri, Mart 1889’de Kahire’de doğdu. Çocukluğu Manisa’da ve Mısır’da geçti. Ailesi 1908 yılı başlarında İstanbul’a gidiyor. Orada Yakup Kadri Hukuk Fakültesine giriyor. 1909’da yazmaya başlıyor. 1911’de Hukuk Fakültesinden ayrılıyor. Yazmaya ve edebiyat öğretmeye başlıyor. Daha sonra gazetecilik de yapıyor. 1921 Mustafa Kemal onu Ankara’ya çağırıyor. 1923 yılında, Mardin milletvekili olarak TBMM’ye giriyor. ‘30’ların ortasına kadar en önemli romanlarından bazılarını yazıyor. Yakup Kadri 1932’de dört arkadaşıyla Kadro dergisini yayınlamaya başlıyor. 1934’te elçilik görevine atanıyor; bunun ardından Kadro’nun yayın hayatı bitiyor. Birçok şehirde elçilik yapıyor. Bu süre içinde daha çok monografi ve anı kitapları yazıyor. 1960 Kurucu Meclis üyesi oluyor. 1961’den 1965’e kadar Manisa milletvekilidir. Yakup Kadri Aralık 1974’te, Ankara’da öldü.

İtilâf : συμφωνία ∙ Αντάντ
Galip : νικητής
Hâkimiyet : κυριαρχία
Şafak : αυγή
Alay : σύνταγμα
Ruh : ψυχή
Belirti : ένδειξη, σημάδι
Alelâde : συνηθισμένος
Mezhep : θρησκευτικό δόγμα

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s